Xuất hiện trên sóng VTC6 với giải thưởng thương hiệu doanh nghiệp phát triển quốc gia – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam