Thông báo lịch phát sóng talkshow về thương hiệu Bất động sản Nhật Nam – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam