Sự kiện tất niên công ty Nhật Nam trên truyền hình báo Pháp luật – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam