Sự kiện tất niên công ty Nhật Nam trên truyền hình báo Pháp luật - Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam