Nhật Nam xuất hiện trên VTC2 - Khẳng định năng lực thương hiệu - Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam