Nhật Nam xuất hiện trên VTC2 – Khẳng định năng lực thương hiệu – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam