Nhật Nam thông báo tuyển dụng chuyên viên tài chính – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam