Nhật Nam mua lại cổ phiếu phát hành đợt 1 – Chuẩn bị lên sàn IPO – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam