Nhật Nam mở ưu đãi nhân dịp khai trương văn phòng thứ 12 tại Bắc Ninh – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam