Nhật Nam kỷ niệm 1 năm thành lập văn phòng Vĩnh Phúc – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam