Nhật Nam khai trương văn phòng đại diện tại Thanh Hóa – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam