Nhật Nam hoạt động theo mô hình Ponzi? Tiếp bước địa ốc Alibaba? – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam