NHẬT NAM GROUP THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam