Mừng sinh nhật Chủ tịch Vũ Thị Thúy – Nữ “Thuyền trưởng” của BĐS Nhật Nam - Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam