Mừng sinh nhật Chủ tịch Vũ Thị Thúy – Nữ “Thuyền trưởng” của BĐS Nhật Nam – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam