Lời chúc tết của Chủ tịch Vũ Thị Thúy trên Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội - Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam