Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập văn phòng Nhật Nam tại Vũng Tàu – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam