LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC QUỐC TẾ – NHẬT NAM GROUP 07-2020 – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam