LỄ KHAI TRƯƠNG TÒA NHÀ NHẬT NAM NHÂN KỈ NIỆM 1 NĂM THÀNH LẬP – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam