khởi nghiệp với 300 triệu – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam