Khai trương văn phòng đại diện tại Hà Giang – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam