Khai trương văn phòng đại diện tại Hà Giang - Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam