Khai trương văn phòng đại diện Cao Bằng - Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam