Khai trương văn phòng đại diện Cao Bằng – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam