Khai trương mở rộng văn phòng đại diện Thái Nguyên – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam