Hoạt động team building của BĐS Nhật Nam tại Đảo ngọc Phú Quốc - Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam