Hàng loạt chuỗi sự kiện nổi bật tháng 10 – Đánh dấu thương hiệu BĐS Nhật Nam – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam