[ GÓC TUYỂN DỤNG ] CÔNG TY NHẬT NAM TUYỂN DỤNG 100 NHÂN VIÊN CSKH – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam