Dự án trúng thầu huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam