Dự án trúng thầu huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang của Nhật Nam được báo chí nhắc đến – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam