Dự án Khu Đô thị mới Chợ Nông sản huyện Lục Ngan Bắc Giang - Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam

Dự án Khu Đô thị mới Chợ Nông sản huyện Lục Ngan Bắc Giang