Đài truyền hình VTC6 đưa tin về BĐS Nhật Nam – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam