Dạ tiệc gala khép lại năm 2020 và Chào Xuân Tân Sửu 2021 chi nhánh miền Nam – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam