Công ty BĐS Nhật Nam thông báo lịch nghỉ tết Nhâm Dần 2022 – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam