Công ty BĐS Nhật Nam được xướng tên trúng thầu dự án tại Bắc Giang - Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam

Công ty BĐS Nhật Nam được xướng tên trúng thầu dự án tại Bắc Giang