Công ty BĐS Nhật Nam được xướng tên trúng thầu dự án tại Bắc Giang – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam