có vốn nhàn rỗi cần hợp tác kinh doanh – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam