Chính thức khai trương mở rộng chi nhánh Chuỗi cafe Nhật Nam tại Đà Nẵng – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam