BĐS Nhật Nam - Thông báo sự kiện Lễ khai trương tổng công ty tại Hà Nội và công bố trúng thầu dự án tại Lục Ngạn Bắc Giang - Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam

BĐS Nhật Nam – Thông báo sự kiện Lễ khai trương tổng công ty tại Hà Nội và công bố trúng thầu dự án tại Lục Ngạn Bắc Giang